Knitted pom pom pattern. Floppy Tassel Pom Pom for Snowboarder Hat